- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1

- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1

- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1

- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1
Giá: Liên hệ
- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A, 180A, 220A, 300A, 400A, 600A, 800A - Điện áp cuộn coil: 24-48V AC/DC, 120VAC, 230VAC, 400VAC - Tiếp điểm phụ: S-T10: 1NO hoặc 1 NC S-T12, S-T20: 1NO, 1NC S-T25 ~ S-N800: 2NO, 2NC
Lượt xem: 1438

- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1

- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1

- Khởi động từ Mitsubishi 3P - Dòng định mức: 10A, 12A, 20A, 25A, 35A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 1

Hotline: 0966581059
icon zalo Zalo: 0966581059 SMS: 0966581059