PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS

PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS

PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS

PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2101
Model Nguồn cấp Số đầu vào Số đầu ra Loại đầu ra
CP1L-M60DR-A 100-240VAC 36 24 Relay
CP1L-M60DT-A 100-240VAC 36 24 Transistor NPN
CP1L-M60DR-D 24VDC 36 24 Relay
CP1L-M60DT-D 24VDC 36 24 Transistor NPN
CP1L-M60DT1-D 24VDC 36 24 Transistor PNP
CP1L-M40DR-A 100-240VAC 24 16 Relay
CP1L-M40DT-A 100-240VAC 24 16 Transistor NPN
CP1L-M40DR-D 24VDC 24 16 Relay
CP1L-M40DT-D 24VDC 24 16 Transistor NPN
CP1L-M40DT1-D 24VDC 24 16 Transistor PNP
P1L-M30DR-A 100-240VAC 18 12 Relay
CP1L-M30DT-A 100-240VAC 18 12 Transistor NPN
CP1L-M30DR-D 24VDC 18 12 Relay
CP1L-M30DT-D 24VDC 18 12 Transistor NPN
CP1L-M30DT1-D 24VDC 18 12 Relay
CP1L-L20DR-A 100-240VAC 12 8 Relay
CP1L-L20DT-A 100-240VAC 12 8 Transistor NPN
CP1L-L20DR-D 24VDC 12 8 Relay
CP1L-L20DT-D 24VDC 12 8 Transistor NPN
CP1L-L20DT1-D 24VDC 12 8 Transistor PNP
CP1L-L14DR-A 100-240VAC 8 6 Relay
CP1L-L14DT-A 100-240VAC 8 6 Transistor NPN
CP1L-L14DR-D 24VDC 8 6 Relay
CP1L-L14DT-D 24VDC 8 6 Transistor NPN
CP1L-L14DT1-D 24VDC 8 6 Transistor PNP
CP1L-L10DR-A 100-240VAC 6 4 Relay
CP1L-L10DT-A 100-240VAC 6 4 Transistor NPN
CP1L-L10DR-D 24VDC 6 4 Relay
CP1L-L10DT-D 24VDC 6 4 Transistor NPN
CP1L-L10DT1-D 24VDC 6 4 Transistor PNP
Các môđun mở rộng Chú thích
CP1W-8ED/R/T(1)CPM1A-8ED/R/T(1) 8 đầu vào DC hoặc 8 đầu ra relay / transister NPN (PNP)
CP1W-16/32ER/T/T1 / CPM1A-16ER 16/32 đầu ra relay / transistor NPN (PNP)
CP1W-20/40EDR(1)/T/T1CPM1A-20EDR1/T/T1 12/26 đầu vào DC + 8/14 đầu ra relay hoặc transister NPN (PNP)
CPM1A-DRT21 CompoBus/D (DeviceNet) slave
CP1W-SRT21 / CPM1A-SRT2 CompoBus/S slave
CP1W-MAD11 / CPM1A-MAD11 Analog 2 vào, 1 ra (1/6000)
CPM1A-MAD01 Analog 2 vào, 1 ra (1/256)
CP1W-AD041 / CPM1A-AD041 Analog 4 vào (1/6000)
CP1W-DA041 / CPM1A-DA041 Analog 4 ra (1/6000)
CP1W-TS001(2) / CPM1A-TS001(2) 2 hoặc 4 đầu vào cặp nhiệt
CP1W-TS101(2) / CPM1A-TS101(2) 2 hoặc 4 đầu vào nhiệt điện trở Pt100

PLC OMRON CJ2M

CÁC MODULE MỞ RỘNG GẮN THÊM TRÊN CPU

Module mở rộng CP1W-20EDR1

 

MÃ HÀNG CÁC MODULE MỞ RỘNG GẮN THÊM TRÊN CPU
Loại ngỏ vào, ngỏ ra DIGITAL
CP1W-8ED Module mở rộng 08 Input DC
CP1W-8ER Module mở rộng 08 Output Relay
CP1W-16ER Module mở rộng 16 Output Relay
CP1W-32ER Module mở rộng 32 Output Relay
CP1W-20EDR1 Module mở rộng 12 Input DC, 08 Output Relay
CP1W-40EDR Module mở rộng 24 Input DC, 16 Output Relay
Loại ngỏ vào, ngỏ ra ANALOG, NHIỆT ĐỘ
CP1W-AD041 Analog Input 4 kênh 0~5V, 0~10V, -10~10V or 4~20mA
CP1W-DA041 Analog Output 4 kênh 0~5V, 0~10V, -10~10V or 4~20mA
CP1W-MAD11 Analog 2 kênh Input, 1 kênh Output
CP1W-MAD42 Analog 4 kênh Input, 2 kênh Output
CP1W-MAD44 Analog 4 kênh Input, 4 kênh Output
CP1W-TS001 Điều khiển nhiệt độ 2 kênh loại Thermocouple
CP1W-TS101 Điều khiển nhiệt độ 2 kênh loại PT100
Board truyền thông gắn trên CPU
CP1W-CIF01 Module truyền thông RS-232 (15m)
CP1W-CIF11 Module truyền thông RS-422A/485 (50m)
CP1W-CIF12 Module truyền thông RS-422A/485 (500m)
CP1W-CIF41 Module truyền thông TCP/IP internet RJ45 (100m)
CP1W-BAT01

Pin nguồn dữ liệu cho bộ lập trình CP1E/L

Catalog Name
Catalog Number
[size]
Last Update
CJ2M-CPU3[]/CPU1[]/MD21[] Data Sheet -
[2962KB]
Dec 03, 2018
CJ2 Catalog P059-E1-11
[14083KB]
May 07, 2019
New Functions Added to CS/CJ/CP Series Catalog P097-E1-01
[1267KB]
Sep 28, 2015
EtherNet/IP™ Catalog R150-E1-16
[2902KB]
May 07, 2019
XW2R Series Catalog G077-E1-03
[21666KB]
Apr 02, 2018

 

MELSEC iQ-R Series iQ Platform-compatible PAC 2015-02
MELSEC iQ-R Series iQ Platform-compatible PAC (Concise) 2015-02
MELSEC Consolidated Catalog 2015-03
MELSEC iQ-F Series 2015-02
Programmable Controllers MELSEC-Q series [QnU] 2015-02
iQ Platform C Controller 2013-07
Programmable Controllers MELSEC-L Series 2014-11
Programmable Controller MELSEC-L Series Quick Start Guide 2010-01
FX Family catalog 2013-07
FX3S Series A/D, DC, FX3S/FX3G expansion boards 2013-10
FX3S Series 2013-05
FX3GE Series 2013-10
FX3U-ENET-ADP 2012-05
FX Renewal Guide 2009-10
FX PLC & GOT1000 Pure Control 2009-10
Mitsubishi iQ Platform Compatible FA Integrated Engineering Software MELSOFT iQ Works 2013-09
Programmable controller engineering software MELSOFT GX Works3 2015-02
iQ Platform Compatible Programmable Controller Engineering Software MELSOFT GX Works2 2015-03
Mitsubishi iQ Platform Compatible Programmable Controller Engineering Software
MELSOFT GX Works2 FB Quick Start Guide
2011-08
Ethernet-based Open Network CC-Link IE Product Catalog 2015-04
Open Field Network CC-Link Compatible Product Catalog 2015-06
Mitsubishi Programmable Controllers MELSEC-A/QnA Series Transition Guide 2015-02
Mitsubishi Programmable Controllers MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series Transition Guide 2015-02
Programmable Controllers MELSEC-A/QnA (Large), AnS/QnAS (Small) Transition Examples 2014-12
Transition from MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series to L Series Handbook (Fundamentals) 2015-06
Transition from MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series to L Series Handbook (Intelligent Function Modules) 2013-12
Transition from MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series to L Series Handbook (Network Modules) 2012-10
Transition from MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series to L Series Handbook (Communications) 2015-06
Transition from MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series to Q Series Handbook (Fundamentals) 2015-02
Transition from MELSEC-AnS/QnAS (Small Type) Series to Q Series Handbook (Intelligent Function Modules) 2015-05
Transition from MELSEC-A/QnA (Large Type), AnS/QnAS (Small Type) Series to
Q Series Handbook (Network Modules)
2012-11
Transition from MELSEC-A/QnA (Large Type), AnS/QnAS (Small Type) Series to Q Series Handbook (Communications) 2015-03
Transition from MELSEC-A/QnA (Large Type) Series to Q Series Handbook (Fundamentals) 2015-03
Transition from MELSEC-A/QnA (Large Type) Series to Q Series Handbook (Intelligent function modules) 2015-05
Transition of CPUs in MELSEC Redundant System Handbook (Transition from Q4ARCPU to QnPRHCPU) 2008-01
Transition from MELSEC-A0J2H Series to Q Series Handbook 2011-07
Transition from MELSECNET/MINI-S3,A2C(I/O) to CC-Link Handbook 2013-03
Transition from MELSEC-I/OLINK to AnyWire DB A20 Handbook 2015-05
Transition from MELSEC-I/OLINK to CC-Link/LT Handbook 2015-05
Transition from MELSEC-A/QnA Large Type Series to AnS/Q2AS Small Type Series Handbook 2006-05
MELViz iQ PlantSuite DCS Solution for Infrastructure and Process Automation 2014-11

 

PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS

PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS

PLC OMRON, PLC MITSUBISHI, PLC SIEMENS

Hotline: 0979303407
icon zalo Zalo: 0979303407 SMS: 0979303407