Rơle nhiệt Schneider LRD14

Rơle nhiệt Schneider LRD14

Rơle nhiệt Schneider LRD14

Rơle nhiệt Schneider LRD14
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1492
Relay nhiệt Schneider
Dòng Chỉnh Xài Cho Contactor Mã Hàng
0.10…0.16 D09…D38 LRD01
0.16…0.25 D09…D38 LRD02
0.25…0.40 D09…D38 LRD03
0.40…0.63 D09…D38 LRD04
0.63…1 D09…D38 LRD05
1…1.7 D09…D38 LRD06
1.6…2.5 D09…D38 LRD07
2.5…4 D09…D38 LRD08
4…6 D09…D38 LRD10
5.5…8 D09…D38 LRD12
7…10 D09…D38 LRD14
9…13 D12…D38 LRD16
12…18 D18…D38 LRD21
16…24 D25…D38 LRD22
23…32 D25…D38 LRD32
30…38 D32 và D38 LRD35
     
9…13 D40A…D65A LRD313
12…18 D40A…D65A LRD318
16…25 D40A…D65A LRD325
23…32 D40A…D65A LRD332
25…40 D40A…D65A LRD340
37…50 D40A…D65A LRD350
48…65 D50A…D65A LRD365
     
55…70 D50…D95 LRD3361
63…80 D65…D95 LRD3363
80…104 D80 và D95 LRD3365
80…104 D115 và D150 LRD4365
95…120 D115 và D150 LRD4367
110…140 D150 LRD4369

Rơle nhiệt Schneider LRD14

Rơle nhiệt Schneider LRD14

Rơle nhiệt Schneider LRD14

Hotline: 0966581059
icon zalo Zalo: 0966581059 SMS: 0966581059